Nowy projekt ustawy o sygnalistach

6 marca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. W projekcie ustawy o sygnalistach zaszły istotne zmiany, o których warto wspomnieć.  

Oto najważniejsze z nich: 

  1. Dodanie nowych naruszeń prawa: Do katalogu naruszeń prawa dodano działania niezgodne z prawem pracy lub mające na celu obejście przepisów prawa pracy. Tym samym doszło do rozszerzenia definicji sygnalisty o czym w pkt 2 poniżej. 
  1. Rozszerzenie definicji sygnalisty: Osoba, która zgłasza nieprawidłowości dotyczące stosowania Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń prawa pracy, będzie uznawana za sygnalistę. Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczyć będzie także naruszenia wewnętrznych regulacji, takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy. 
  1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty: Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości nie niższej niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku i prawo do zadośćuczynienia. Obecnie to blisko 75 000 zł. 
  1. Zgłoszenia anonimowe: Pracodawca będzie musiał rozstrzygnąć kwestię przyjmowania lub odmowy przyjmowania zgłoszeń anonimowych a procedura zgłoszeń wewnętrznych obligatoryjnie będzie musiała określić tryb postępowania z informacjami o naruszeniu prawa zgłoszonymi anonimowo. 
  1. Ochrona od momentu zgłoszenia: Ochrona przysługuje sygnaliście od chwili dokonania zgłoszenia. 
  1. Termin na wydanie zaświadczenia: 1-miesięczny termin na wydanie zaświadczenia o podleganiu ochronie przez sygnalistę. 
  1. Dłuższe vacatio legis: Wydłużeniu uległ vacatio legis ustawy z 1 miesiąca na 3 miesiące od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych (czyli zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Co ciekawe, Ustawodawca zdecydował się na pilny tryb procedowania, tj. z pominięciem konsultacji społecznych. Czy to oznacza, że ustawa może zostać wdrożona bardzo szybko? Mamy taką nadzieję! 


Twoja organizacja potrzebuje pomocy we wdrożeniu wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!