Nowy wzór świadectwa pracy już od 23 maja 2023 r.

15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 912 ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 11 maja 2023 r. dot. treści świadectwa pracy, która wejdzie w życie w nadchodzący wtorek tj. 23 maja 2023 r.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie treści świadectwa pracy do modyfikacji w uprawnieniach pracowniczych wprowadzonych ostatnią nowelizacją przepisów kodeksu pracy.

Co nowego pojawi się w świadectwach pracy?

Po wejściu w życie nowelizacji w świadectwie pracy dodatkowo wskazywać się będzie informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach:

  • okazjonalnej pracy zdalnej,
  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • urlopu opiekuńczego.

Informacje te pozwolą na ustalenie wymiaru ww. uprawnień pracownika kolejnemu pracodawcy, który zatrudni pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Ważne uwagi dla pracodawców:

  • Należy pamiętać o ewidencjonowaniu ilości ww. okresów dla każdego pracownika.
  • Rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych – pracodawcy będą mieli obowiązek wystawiania świadectw pracy wg nowego wzoru począwszy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie wraz ze wzorem nowego świadectwa pracy dostępne jest pod adresem:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (dziennikustaw.gov.pl)


Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, w których na bieżąco informujemy o zmianach prawnych m.in. z zakresu prawa pracy, RODO czy compliance.