Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

O podwykonawstwie i odpowiedzialności za szkodę w praktyce w branży TSL na łamach najnowszego wydania kwartalnika Czas na Transport.

W najnowszym – siedemnastym wydaniu kwartalnika Czas na transport jest już dostępny nasz artykuł, w którym mowa o przewoźnikach i ich odpowiedzialności za szkodę.

W publikacji przedstawione zostały zarówno regulacje krajowe, jak i międzynarodowe w zakresie przewoźnika faktycznego, umownego oraz sukcesywnego.

W artykule wskazujemy katalog przykładowych rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców z branży TSL, które mogą oni zastosować, by zminimalizować ilość występujących względem nich negatywnych ryzyk odnośnie ponoszenia przez nich odpowiedzialności za szkodę w związku z przewozem.

Link do wydania kwartalnika: Pobierz najnowszy siedemnasty numer kwartalnika! (inelo.pl)