Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Od 40 do 100 euro jako rekompensata dla wierzyciela za koszty odzyskiwania należności.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  transakcjach handlowych. Nowelizacja zwiększyła uprawnienia przedsiębiorców do dochodzenia od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwotach:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Roszczenie to bez odrębnego wezwania przysługuje od dłużnika od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, tj. od dnia wymagalności faktury.

Podstawa prawna – art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Kancelaria JUVO wspiera przedsiębiorców w skutecznej windykacji ich długów na drodze sądowej i przedsądowej.