Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Rekomendacje dla przedsiębiorstw w związku z pojawiającymi się zagrożeniami w obrębie cyberprzestrzeni spowodowane konfliktem na Ukrainie

W związku z trudną sytuacja u naszego wschodniego sąsiada i spowodowane tym ryzyko pojawienia się niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni przygotowaliśmy kilka wskazówek dla firm, by mogły jak najbardziej ograniczyć możliwość wystąpienia omawianych zagrożeń.

Oto lista wytycznych:

  • poddać próbie procedurę przywracania kopii zapasowych oraz sprawdzić czy są one właściwie odseparowane;
  • przeprowadzić aktualizacje wykorzystywanego oprogramowania;
  • sprawdzić czy do zdalnego dostępu do danych firmowych jest wymagane uwierzytelnianie dwuskładnikowe;
  • wdrożyć zasady związane z bezpieczeństwem haseł;
  • weryfikować nadawców wiadomości elektronicznych;
  • wyznaczyć podmiot odpowiedzialny za prowadzenie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz praktyczne sprawdzenie procedury reagowania na naruszenie;
  • poinformować pracowników o potencjalnie możliwych zagrożeniach w sieci;
  • o każdym podejrzanym zdarzeniu zawiadamiać CSIRT NASK: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl.

Dodatkowo przedsiębiorstwa współpracujące z firmami na Ukrainie lub też posiadający tam swojej oddziały powinny dodatkowo ograniczyć dozwolony ruch sieciowy oraz regularnie go monitorować.

Więcej szczegółowych rekomendacji znajdziecie na stronie CERT Polska: Rekomendacje w związku ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni wywołanym sytuacją na Ukrainie | CERT Polska