Ochrona Danych Osobowych

Doradztwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych stanowi wiodącą specjalizację Kancelarii. Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

Danymi osobowymi zajmujemy się od 2011 roku, czyli na długo zanim zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwala nam efektywnie wspierać Klientów przy realizowaniu wymogów RODO.

Udowadniamy w codziennej pracy z Klientami, że o ochronie danych osobowych można mówić w sposób przystępny, a sprawnie wdrożony system ochrony danych osobowych pozytywnie wpływa na optymalizację procesów biznesowych i wspomaga przewagę konkurencyjną firmy.