Audyty i due dilligence

Nasze wsparcie obejmuje:

  • badanie prawidłowości kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych;
  • weryfikację umów, dokumentów pod kątem skutków podatkowych;
  • identyfikację obszarów ryzyka podatkowego;
  • pomoc w ewentualnych korektach rozliczeń podatkowych;
  • określenie możliwych działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych;
  • analizę skutków podatkowych przekształceń, łączeń, podziałów przedsiębiorstwa.