DORA

Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) to nowe prawo unijne, które ma na celu zwiększenie odporności cyfrowej sektora finansowego. Weszło w życie w styczniu 2023 roku i daje podmiotom finansowym 24 miesiące na dostosowanie się do jego wymagań.

 

Jeśli jesteś podmiotem finansowym, musisz dowiedzieć się, jak rozporządzenie DORA wpływa na Twoją organizację. Możesz to zrobić samodzielnie, ale warto skorzystać z pomocy ekspertów.

 

**Doradztwo w zakresie rozporządzenia DORA**

 

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie rozporządzenia DORA. Pomagamy podmiotom finansowym w:

 

* zrozumieniu wymagań rozporządzenia

* ocenie dojrzałości operacyjnej odporności cyfrowej

* opracowaniu planu dostosowania się do rozporządzenia

* wdrożenia wymagań rozporządzenia

 

Nasze usługi doradcze są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego podmiotu finansowego. Oferujemy zarówno usługi kompleksowe, jak i usługi doradcze w zakresie wybranych obszarów, takich jak:

 

* zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa

* zarządzanie dostawcami usług ICT

* ciągłość działania

 

**Korzyści z korzystania z usług doradczych**

 

Korzyści z korzystania z usług doradczych w zakresie rozporządzenia DORA to:

 

* pewność, że Twoja organizacja jest zgodna z przepisami

* obniżenie ryzyka wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa

* poprawa efektywności operacyjnej

* zwiększenie konkurencyjności

 

**Skontaktuj się z nami już dziś**

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach doradczych w zakresie Rozporządzenia DORA, skontaktuj się z nami już dziś.