Doradztwo

Z doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych korzystają zarówno właściciele procesów przetwarzania w organizacjach (kierownicy obszarów takich jak Marketing, HR, Windykacja) jak również Działy Prawne firm które niejednokrotnie potrzebują wsparcia i opinii zewnętrznej w kluczowych dla organizacji zagadnieniach.

Kancelaria świadczy między innymi
następujące usługi:

  • opracowanie polityk ochrony danych (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania zasobami IT, instrukcji postępowania w sytuacji incydentu, planu ciągłości działania);
  • doradztwo w zakresie wyznaczenia IOD;
  • przygotowanie zgodnych z prawem klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz treści obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane są przetwarzane;
  • wsparcie prawne w czasie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • doradztwo w kwestiach legalizacji transferu danych osobowych do kraju trzeciego;
  • opracowanie i negocjowanie umów o powierzenie przetwarzania danych;
  • doradztwo w zakresie przepływów danych osobowych w grupie kapitałowej;
  • doradztwo w zakresie prawidłowej organizacji procesów przetwarzania danych osobowych w każdego rodzaju przedsięwzięciach, w tym działaniach sprzedażowych / marketingowych.