Outsourcing Compliance Officera

Aby system Compliance mógł funkcjonować w sposób prawidłowy, konieczny jest stały nadzór nad przestrzeganiem procedur i możliwość reagowania na sytuację generujące możliwość naruszenia przyjętych zasad w obszarze zgodności.

W ramach usługi zewnętrznego Compliance Officera, proponujemy w szczególności m.in.:

  • śledzenie zmian w regulacjach prawnych i ich wdrażanie do procedur;
  • wsparcie organizacji w projektowaniu i wdrażaniu standardów procesów compliance;
  • przygotowywanie analiz, raportów, zestawień, prezentacji;
  • przeprowadzanie oceny ryzyka braku zgodności działalności organizacji z prawem;
  • prowadzenie rejestrów zaleceń pokontrolnych jak i zaleceń w zakresie planowanych lub wprowadzonych zmian w przepisach prawa, mających wpływ na działalność firmy;
  • monitorowanie funkcjonowania i poprawności procedur wewnętrznych;
  • komunikacja z organami nadzoru i innymi właściwymi instytucjami, w zakresie wykonywania funkcji nadzoru zgodności działalności firmy;
  • podejmowanie czynności wyjaśniających w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości i formułowanie działań naprawczych.