Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing kadr i płac oznacza wsparcie Twojej firmy kompetencjami naszych specjalistów. Możemy w ten sposób wdrożyć dla Ciebie wysokie standardy procesów kadrowo-płacowych oraz zabezpieczenie na wypadek nieustannie wprowadzanych zmian w przepisach prawa. Gwarantowane przez nas wsparcie oparte jest na wiedzy i doświadczeniu naszego kilkunastoosobowego zespołu specjalistów, którzy potrafią dopasować strukturę usługi do zmieniających się potrzeb pracodawców.

W zakres usług wchodzą m.in.:

 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej, akt osobowych pracowników (również e-teczki, umowy o pracę oraz ich rozwiązywanie, aneksy etc),
 • kontrola terminów ważności badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • przygotowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji miesięcznych do PFRON, ZUS oraz do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie niezbędnych z punktu widzenia prawa pracy raportów statystycznych,
 • wyznaczanie limitów urlopów oraz administrowanie nieobecności pracowników,
 • sporządzanie rocznych deklaracji finansowych, obliczanie podatku (PIT 40, PIT 11, ZUS IWA, Pit 4R, PIT 8AR)
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, sporządzanie raportów płacowych,
 • przygotowanie i wsparcie naszych klientów w przypadkach kontroli Urzędu Skarbowego, PIP lub ZUS,
 • sporządzanie raportów zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z naszymi klientami,
 • pomoc przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.