Ekspert w zakresie prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i prowadzeniu sądowych sporów gospodarczych. W swojej praktyce zawodowej skupia się na prawie pracy – odpowiadając za praktykę prawa pracy, prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawie rodzinnym.

Obecnie stale doradza przedsiębiorcom w pełnym zakresie obsługi prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i wsparcia pracodawców. Od 2015 roku prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną dwóch banków spółdzielczych.

Posiada bogate, 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych.

Doradza także klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego i rozwodowego oraz w powiązanych sprawach majątkowych.

Włada językiem angielskim.

Absolwentka prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w znanej Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

W Kancelarii odpowiada za praktykę prawa pracy, prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Nasz zespół

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Michał Kaczanowski

radca prawny / partner

Grzegorz Sikora

dyrektor ds. księgowości

Mateusz Kotas

radca prawny

Patryk Prus

doradca podatkowy

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Oliwia Tomczyk

aplikant radcowski

Michał Kocik

dyrektor ds. rozwoju biznesu