Michał Kocik

dyrektor ds. rozwoju biznesu

Specjalista od wdrażania projektów strategicznych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem.

Posiada tytuł magistra zarządzania rozwojem oraz kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu
bezpośrednich relacji z klientami. Doświadczenie zdobywał w działach sprzedaży branży budowlanej,
chemicznej oraz finansowej.

Biegle włada językiem angielskim.

W Kancelarii odpowiada za wdrażanie projektów strategicznych, rozwój marki JUVO oraz jakość
długofalowych relacji z naszymi partnerami.

Nasz zespół

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Michał Kaczanowski

radca prawny / partner

Grzegorz Sikora

dyrektor ds. księgowości

Mateusz Kotas

radca prawny

Patryk Prus

doradca podatkowy

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Oliwia Tomczyk

aplikant radcowski