UPDATE: Dyrektywa NIS2 – czyli jakie zmiany czekają na nas w zakresie cyberbezpieczeństwa?

12 grudnia 2022 r. informowaliśmy, że pod koniec listopada br. europejskie państwa członkowskie przyjęły rewizję dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS2), której głównym celem jest harmonizacja wymogów cyberbezpieczeństwa i wdrożenie środków zwiększających ochronę w państwach Unii. 

Dzisiaj, tj. 27 grudnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Dyrektywa NIS2, z której treścią można się zapoznać pod linkiem.

Dyrektywa została podpisana 14 grudnia, a w życie wejdzie – zgodnie z art. 45 NIS2 – dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 16 stycznia 2023 r.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 41 Dyrektywy państwa członkowskie muszą transponować NIS2 do swoich porządków krajowych do dnia 17 października 2024 r.


Nasz zespół będzie na bieżąco monitorował transpozycję NIS2 do porządku krajowego, aby móc jak najlepiej wspierać polskich przedsiębiorców, zatem zachęcamy do śledzenia naszych wpisów w zakładce „Aktualności”.